Bánh Ngàn Lớp Đài Loan – Chà Bông Trứng Muối 75 grams – Bánh Trung Thu Duyên Vị Grand Castella

50.000

 

 

Bánh Ngàn Lớp Đài Loan – Chà Bông Trứng Muối 75 grams – Bánh Trung Thu Duyên Vị Grand Castella

50.000

.
GẶP TƯ VẤN VIÊN NGAY